Algemene voorwaarden leerling4leerling.nl

 1. De allereerste online bijles met de  docent(leerling) is altijd gratis.
 2. Alle gerekende bijlessen duren 60 minuten. In overleg met de leerling kan een les een kwartier langer of korter duren
 3. Wanneer  geen klik tussen docent(leerling) en leerling is, zorgt leraar.online voor een andere docent(leerling) . Alles stopt wanneer de online methode niet bevalt. Wij gaan uit van het principe niet goed geld terug.
 4. Het is aan te raden dat de ouder bij de proefles meekijkt en wanneer de leerling na de les tevreden is met de uitleg van de docent(leerling) meteen aangeeft dat ze doorgaan met de 5  lessen.
 5. Wij berekenen geen inschrijfgeld
 6. Het aangegeven aantal lessen begint op de met de docent(leerling) afgesproken tijden.
 7. Na 5 lessen sturen wij de verantwoording van gegeven uren  en de data’s en de nota van de 5 lessen iinaar de ouders/verzorgers.
 8. De nota dient binnen 2 dagen te worden voldaan.
 9. Online bijlessen worden liefst op achtereenvolgende weken gegeven.
 10. De leerling  kan met de leraar het strippenkaart systeem afspreken maar:
 11. Er is een maximale uitloop van één les per twee weken, wat betekent dat:5 lessen  in maximaal 10 weken moeten lworden gegeven.
 12. Wanneer deze periode wordt overschreden, vervallen automatisch de resterende bijlessen.
 13. Bij onverwachte situaties ( zoals langdurige ziekte ) kan het resterende aantal lessen worden opgeschort of teruggestort.
 14. Alleen in overleg, kunnen lessen meegenomen worden naar het volgende schooljaar.
 15. Een online bijles wordt door de docent(leerling) altijd voorbereid en hij / zij  is op dat uur volledig beschikbaar . Om deze reden gelden de volgende regels:
 16. Een les  die  24 uur van te voren is afgezegd, wordt  niet in rekening gebracht.
 17. Een les  die niet 24 uur van te voren is afgezegd, wordt wel in rekening gebracht.
 18. Een les die twee maal achter elkaar 24 uur van te voren afgezegd wordt als halve les in rekening gebracht.
 19. Bij onverwachte ziekte wordt een halve bijles in rekening gebracht, omdat het uur wel door de docent(leerling) is voorbereid en ingepland.