Disclaimer
De op deze website getoonde informatie wordt door leerling4leerling.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Leerling4leerling.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel leerling4leerling.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is leerling4leerling.nl niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Verwijzingen naar sites die niet door leerling4leerling.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel leerling4leerling.nl  uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door leerling4leerling.nl worden onderhouden wordt afgewezen.
Alhoewel leerling4leerling.nl al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.